Parkprojekt Gellerup
Fakta

Entrepriseleder: Lars Jørgensen

Bygherre: Brabrand Boligforening

Arkitekt: SLA A/S

Ingeniør: COWI A/S

Beskrivelse

Betonarbejde bestående af ca. 4500 kvm. stier, torve, små pavilloner og legeområder samt en stor pavillon med 400 kvm. svævende tagkonstruktion.