Beskrivelse

Delvis energi og facaderenovering. Gavle er efterisoleret og skalmuret. Øvrige facader er fuget om.

Langengevej
Langengevej
Langengevej
Langengevej