Fakta

Entrepriseleder: Niels Blirup Jensen
Bygherre: Det Ny Universitetshospital i Århus
Totalrådgiver: Rådgivergruppen DNU I/S

Beskrivelse

Byggeriet, med et areal på 13.238 m2, udføres med pladsstøbte fundamenter og etagedæk. Vægge og søjler er udformet som betonelementer. Facader udføres delvis som sandwichelementer og delvis som bagvægge af beton, beklædt med ophængt og opmuret tegl.

DNU S1
DNU S1
DNU S1
DNU S1