Beskrivelse

Delprojekt Akutcenter som er opdelt i 4 områder. N4 er ét byggeri, med et samlet areal på 18.465 m2

DNU N4
DNU N4
DNU N4
DNU N4
DNU N4